The Super Amiah - Dont Shed A Tear

Att nå gränsen

Det vore trevligt att nå sin drömgräns när man ska vila med skrivandet. Vad som är ens drömgräns är individuellt men det är svårt att sluta när man är nära. Då är det bara att skriva på. För författare måste det kännas svårt att sluta skriva om man har ett bra flyt och är mitt i en händelse. Antagligen blir det lätt att man stoppar i sig smörgåsar eller något annat snabbt bara för att få i sig något när man är i ett stim av skrivande. Det är en skön känsla av lättnad när man väl nått sin egen uppsatta gräns.